JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem

JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem je web aplikacija razvijena za potrebe Uprave za inspekcijske poslove. Sistem je počeo sa radom 04.01.2021 i koriste ga sve inspekcije, tj. oko 300 korisnika. Funkcionalnosti sistema se ogledaju u efikasnom vođenju dokumentacije, generisanju različitih izlaznih dokumenata, automatizaciji procesa inspekcijskog nadzora, praćenju rada, opterećenosti i efikasnosti inspektora, izvještavanju, kao […]

Kanli kula – AR

Prizori prošlosti uz tehnologije budućnosti. Augmented reality na Kanli Kuli Kompanija Čikom je zajedno sa kompanijom DigitalDAB kao član konzorcijuma na međunarodnom tenderu raspisanom od strane Opštine Herceg Novi bila prvorangirani ponuđač za izradu inovativnih digitalnih sadržaja kao i nabavku opreme za potrebe digitalizacije tvrđave Kanli kule. Naziv projekta je Interreg IPA CBC Programme Croatia-Bosnia […]

URBIS- Informacioni sistem za podršku rada Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora

URBIS je informacioni sistem namjenjen automatizaciji poslova  Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora. Projekat je finansiran od strane Svjetske banke kao dio LAMP projekta (Land Administration and Management Project). Jedna od najvažnijih karakteristika  Urbisa je konfigurabilnost, tako da se IS može relativno lako  prilagoditi i dograditi za automatizaciju poslovnih procesa u svim  inspekcijama. Funkcionalnosti sistema […]

Sistem za komunikaciju sa korisnicima (SKK)

Neke od značajnijih prednosi koje se dobijaju uvođenjem Sistema za komunikaciju sa korisnicima(SKK) su: bolja interakcija sa korisnicima usluga, analitička obrada podataka, centralizovana prijava svih problema…

MTicket System

MTicket system je u potpunosti prilagođen korisnicima, pa samim tim omogućava veću optimizaciju i standardizaciju ali i ubrzavanje svih procesa rada, efikasniju preglednost rada i poslovanja.

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije Ministarstva turizma i održivog razvoja u potpunosti zadovoljava efikasno i uspješno vođenje svih tehničkih i planskih dokumenata na teritoriji Crne Gore…

Elektronska sjednica vlade

Osnovne prednosti ovog sistema su funkcionalni dokument menadžment, workflow dokumentacije i procesa, sigurnost dokumenta, sigurnost sadržaja i pristupa dokumentima, verzioniranje dokumenata…

Glas građana – E-peticije

Portal „Glas građana“ je prvi realizovani portal ove vrste u regionu i šire i predstavljen je na sastanku Venecijanskog kluba, najznačajnijeg evropskog profesionalnog foruma za vladine komunikacije, na njihovu inicijativu.