Kanli kula – AR

Prizori prošlosti uz tehnologije budućnosti. Augmented reality na Kanli Kuli

Kompanija Čikom je zajedno sa kompanijom DigitalDAB kao član konzorcijuma na međunarodnom tenderu raspisanom od strane Opštine Herceg Novi bila prvorangirani ponuđač za izradu inovativnih digitalnih sadržaja kao i nabavku opreme za potrebe digitalizacije tvrđave Kanli kule.

Naziv projekta je Interreg IPA CBC Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020, Fortress Reinvented, 2017HR-BA-ME222. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije, a Konzorcijum je uveden u posao u Aprilu 2019.

Projektni zadatak:

Pripremna faza-usaglašavanje scenarija

Konzorcijum je pripremio 3 posebna scenarija, i to za snimanje igrano-animiranog filma, za izradu AR sadržaja i za izradu Audio vodiča – storytelling dijela projekta.

Izrada inovativnog digitalnog sadržaja

Ova faza je obuhvatala izradu igrano animiranog filma, izradu 3d animiranog sadržaja za potrebe koncepta proširene stvarnosti, razvoj Android aplikacije za potrebe Epson Moverio AR naočara i AR tableta, i izradu aplikacije audio vodiča na 4 jezika.

Isporuka interaktivnih naočara za proširenu stvarnost

Ova faza je obuhvatila isporuku, instalaciju, kalibraciju naočara, isporuku automatskih jedinica za punjenje naočara i integraciju AR aplikacije sa Android OS-om.

Fortress Reality Window

Ova faza je obuhvatila isporuku i instalaciju interaktivnog 65 inch unutrašnjeg touch totema, sa montažom vanjske PTZ Full HD kamere. Namjena Fortress Reality Window-a je razmjena video i audio signala sa partnerima na projektu – Tvrđava Barone u Šibeniku, Tvrđava u Klisu itd.

Infopoint – vanjski totem

Vanjsi totem je isporučen i montiran za potrebe informisanja i predstavljanja turističke ponude grada Herceg Novog, kao i za promociju samog projekta i nove ponude na tvrđavi Kanli Kula.

Android vodič

Za potrebe realizacije Android vodiča i storytelling koncepta uradili smo Android aplikaciju sa podrškom reprodukcije audio sadržaja na Engleskom, Njemačkom, Ruskom i Crnogorskom jeziku. Android vodič je integrisan sa AR aplikaciom i instaliran na tabletima.

Tehnologije korišćene za izradu projekta

  • Razvoj Android AR aplikacije: Epson Moverio SDK, Unity sa C#, Vuforia Engine, Android Studio
  • Izrada 3d animiranog sadržaja:
    • 3d sadržaj – Maya, 3d Studio Max, Blender
    • Montaža, korekcije boje – BDM DaVinci
    • Vizuelni efekti – Fusion, Adobe After Effects

AR tehnologija – proširena stvarnost i novi vidici

Zamislite da granica između virtuelnog i stvarnog ne postoji. Zamislite da možete zaroniti u prošlost koja je opipljiva i stvarna kao sadašnjost.

Zahvaljujući AR tehnologiji takva iskustva ne morate zamišljati, ona su već tu. Proširena stvarnost je nov način upotrebe tehnologije koji će transformisati način na koji se radi, uči, igra, ali i povezuje sa svijetom oko sebe.

Proširena stvarnost(AR) je nadogradnja realnog svijeta putem digitalnog sadržaja, tako da se unapređuje okruženje u kojem se trenutno nalazimo.

Kanli Kula je danas mjesto gdje se istorija prepričava tehnologijom proširene stvarnosti(AR).

Kako to radi “on site

Info point na ulazu

Na ulazu u spomenik, na Info pointu dočekaće vas informacija sa mapom i lokacijama gdje se nalaze Augmented Reality(AR) tačke, kao i lokacija centra za posjetioce gdje se združuje AR oprema – AR naočare ili tablet na kom je instalirana AR aplikacija i Audio vodič.

U centru za posjetioce, korisnici dobijaju detaljno uputstvo za rad sa opremom. Nakon preuzimanja opreme korisnik bira na kom jeziku želi da ima reprodukciju sadržaja i kreće sa avanturom i istraživanjem Kanli kule.

Kretanjem kroz predefinisanu putanju, korisnici prolaze kroz nekoliko “virtuelnih” putanja, odnosno nekoliko istorijskih epoha istorije grada. Epohe su podijeljene u 4 tačke i svaka ima svoju priču.

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja