Politika integrisanog sistema menadžmenta

“Ponudom kvalitetnih proizvoda i usluga postižemo visok stepen zadovoljstva svih zainteresovanih strana ispunjavanjem njihovih zahtjeva.”

Ova politika ima za cilj da na jasan i nedvosmislen način ukaže na opredijeljenost kompanije DOO “ČIKOM“ Podgorica, da kontinuirano sprovodi i unapređuje svoje poslovanje u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda: ISO 9001:2015 (Sistem menadžmenta kvalitetom), ISO/IEC 27001:2013 (Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija) i ISO/IEC 20000-1:2011 (Sistem menadžmenta uslugama).

Visoka posvećenost ispunjavanju zahtjeva ovih standarda, postavljanje ciljeva koji su u saglasnosti sa njima i učešće svih zaposlenih u njihovom ispunjavanju, doprinosi poslovanju, koje rezultuje proizvodima i uslugama koje su u saglasnosti sa zahtjevima naših korisnika i svih zainteresovanih strana, kako internih tako i eksternih, u okruženju koje karakteriše visok nivo bezbjednosti informacija, što sve zajedno čini bazu iz koje proizilaze strateški ciljevi našeg preduzeća.

Težimo da svim aspektima našeg rada pristupimo sistematski i da u naše poslovanje integrišemo sledeće principe:

 • Ponudom kvalitetnih proizvoda i usluga postići visok stepen zadovoljstva svih zainteresovanih strana ispunjavanjem njihovih zahtjeva.
 • Istraživanje sadašnjih i budućih potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana, kao i prihvatanje njihovih relevantnih sugestija i predloga.
 • Snižavanje troškova poslovanja, povećanje produktivnosti i dobiti kao osnov rada na povećanju efektivnosti svih procesa na kojima se zasniva poslovanje preduzeća.
 • Liderski odnos rukovodstva preduzeća po pitanju uključivanja svih zaposlenih, na svim nivoima, u ostvarivanje ciljeva preduzeća, koji sveukupno vode ka visokom nivou usaglašenosti proizvoda i usluga, kao i visokom nivou bezbjednosti informacija, prema zahtjevima svih zainteresovanih strana.
 • Pružanje povoljnih uslova za učenje, kontinuirano osvježavanje i usavršavanje znanja i stručnih sposobnosti svih zaposlenih.
 • Podsticanje timskog rada u težnji da se postavljeni zadaci obavljaju na što bolji način.
 • Planiranje u svim poslovnim procesima i uspostavljanje stalnih poboljšanja (mjerenjem i analizom performansi obezbijediti podatke koji su neophodni za izmjene i poboljšanja procesa).
 • Odlučivanje na osnovu činjenica (analiza postojećeg stanja, realizacija ciljeva i planova, korekcije na osnovu dobijenih rezultata i praćenje efekata korigovanih procesa).
 • Partnerski odnos sa isporučiocima i korisnicima (stvaranje i jačanje povjerenja i saradnje).
 • Informacije, bez obzira u kojoj se formi se nalaze su primarna sredstva za poslovanje, imaju svoju vrednost i biće adekvatno zaštićene.
 • Povjerljivost, integritet i raspoloživost informacija će, primjenom procesa menadžmenta rizikom, svim zainteresovanim stranama ukazati na to da se u preduzeću rizikom adekvatno upravlja.
 • Bezbjednost informacija je uzeta u obzir pri projektovanju procesa, informacionih sistema i kontrola.

Ova politika je odobrena od strane najvišeg rukovodstva preduzeća DOO “ČIKOM“ Podgorica i obezbjeđuje okvir za dalje postavljanje relevantnih ciljeva preduzeća.

Podgorica, 19.07.2016.god.

Generalni direktor,
Vladan Tabaš

ISO sertifikati