Istorijat

“Danas je Čikom jedna od vodećih informatičkih kompanija u Crnoj Gori koja je od klasičnog isporučioca računarske opreme evoluirala u integratora i implementatora najsloženijih informatičkih rješenja”

Kompanija za informatički inženjering i konsalting ČIKOM  iz Podgorice osnovana je 1993. godine.

Danas je Čikom jedna od vodećih informatičkih kompanija u Crnoj Gori koja je od klasičnog isporučioca računarske opreme evoluirala u integratora i implementatora najsloženijih informatičkih rješenja, osposobljena da svojim korisnicima pruži najširi spektar usluga i roba u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.  Čikom je danas  prepoznatljiv po  sertifikovanom kadru  osposobljenom za realizaciju visokosofisticiranih mrežnih i komunikacionih sistema, po pouzdanim i savremenim softverskim rješenjima,  po razgranatoj prodajnoj i servisnoj mreži i što je najvažnije po  hiljadama zadovoljnih Korisnika.