Glas građana – E-peticije

Portal „Glas građana“ je prvi realizovani portal ove vrste u regionu i šire i predstavljen je na sastanku Venecijanskog kluba, najznačajnijeg evropskog profesionalnog foruma za vladine komunikacije, na njihovu inicijativu.

Portal  “GLAS GRAĐANA – E-peticije” je primjer upotrebe informacionih tehnologija u cilju povećanja  transparentnosti u komunikaciji građani (civilno društvo) – Vlada. Portal omogućava prikupljanje i obradu predloga za konkretne akcije koje iniciraju građani, a koje će podržati Vlada i u dalju proceduru proslijediti kao svoje prijedloge u slučaju da takve inicijative podrži zakonom predviđeni broj građana. Cilj portala je da pomogne građanima da efikasnije učestvuju u političkom životu svoje države i utiču na proces kreiranja javnih politika.

Od 09.oktobra 2012. godine kada je Portal pustio u rada tadašnji premijer Crne Gore Igor Lukšić koji je i inicijator ovog modernog načina komunikacije Vlade sa građinima, podnijeto je ukupno 14 elektronskih peticija, a jedna je i izglasana, dobivši 6.616.00 glasova. Portal omogućava svim punoljetnim državljanima Crne Gore, strancima koji posjeduju ličnu kartu za strance, da podnose peticije i/ili glasaju za njih.

Portal „Glas građana“ je prvi realizovani portal ove vrste u regionu i šire i predstavljen je na sastanku Venecijanskog kluba, najznačajnijeg evropskog profesionalnog foruma za vladine komunikacije, na njihovu inicijativu. Rješenje je predstavljeno i slovačkoj vladi, a Hilari Klinton je u Brazilu u okviru Godišnje konferencije Partnerstva otvorenih vlada, pohvalila samu inicijativu kao primjer transparentnog rada državne uprave.

Portal “GLAS GRAĐANA – E-peticije” je razvijen i implementiran kao user friendly okruženje za pokretanje inicijativa i podnošenje online peticije. Portal ima dva funkcionalna segmenta koji krajnjem korisniku izgledaju kao jedna cjelina, s tim što je jasno odvojen dio portala koji se bavi aktivnostima u vezi sa upravljanjem tokova peticija (podnošenje, podrška, pretrage i sl) od dijela koji služi za administraciju i upravljanje aktivnostima kontrole ispravnosti podataka potpisnika, komunikaciju sa nadležnim državnim institucijama, odobravanjem objavljivanja peticije i sl. U ovom dijelu je implementiran kompleksan workflow nad kandidovanom peticijom, od podnošenja do njenog prihvatanja i objavljivanja na portalu. Rok za izglasavanje peticije je 60 dana, a neophodni broj glasova podrške je 3.000. Vlada je u obavezi da izglasanu peticiju razmatra i u slučaju da je prihvati, posredstvom nadležnog ministarstva podnese Skupštini. Na portalu su objavljeni uslovi podnošenja, kriterijumi za podnošenje elektronske peticije i pravna akta vezana za ovu oblast.

Dio sajta koji se uređuje kroz CMS (Content management system)  je kompletno fleksibilan i uređen je u skladu sa potrebama i zahtjevima kojima se postiže puna tačnost, povjerljivost, transparentnost i zakonitost sprovedenih procedura neophodnih za rad javnog dijela portala. Ovaj dio portala ima mogućnost da se u produkcionoj fazi života mijenja i prilagođava novonastalim potrebama bez dodatnog programiranja.

Aplikacija e-Peticije je razvijena nad platformom .NET framework ASP.NET. Za dio rada sa korisnicima sistema korišćen je Microsoft Membership Provider kao sigurnosni sloj koji je preporučen od Microsofta za sisteme koji se ne oslanjaju na Active Directory. Popularno ova platforma se još zove “Form authentication”.

Početna strana portala “GLAS GRAĐANA – E-peticije”  sadrži informacije o peticijama koje su podijeljene u tri grupe – najposjećenije peticije, najnovije peticije i peticije čiji rok glasanja uskoro ističe.

Korisnicima su dostupne sve peticije koje se nalaze na portalu. Peticije je takođe moguće sortirati po kolonama koje su prikazane u gridu. Filtriranje je omogućeno i na osnovu statusa peticije – peticije koje su izglasane ili peticije čije je glasanje u toku.

Takođe, realizovana je mogućnost da korisnici sami prate status peticije koja ih zanima čime se otklanja mogućnost da nekim administrativnim propustom ona eventualno ostane neobrađena. Svi podaci su smješteni u relacionu bazu podataka čime je omogućeno generisanje različitih vrsta izvještaja i statistika.

Podnosiocima inicijative/peticije, kao i potpisnicima podnijetih peticija omogućeno je da veoma lako i korišćenjem intuitivnih procedura pored imena i prezimena i adrese stanovanja, unesu i druge obavezne lične podatke – JMB i broj lične karte. JMB i broj lične karte su od trenutka automatizovane kompjuterske kontrolne provjere uparivanjem sa podacima Centralnog registra stanovništva u cilju validacije inicijative ili podrške podnošenja  zaštićeni, kriptovani i nisu dostupni apsolutno nikome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Administratori portala “GLAS GRAĐANA – E-peticije” imaju obavezu i obavljanje periodičnih poslova backupa i ostalih poslova na održavanju sistema.  Administratori CMS dijela mogu proizvoljno proširivati (mijenjati) strukturu sajta, kreirati nove strane i mijenjati postojeće stranice.

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja