MTicket System

MTicket system je u potpunosti prilagođen korisnicima, pa samim tim omogućava veću optimizaciju i standardizaciju ali i ubrzavanje svih procesa rada, efikasniju preglednost rada i poslovanja.

MTicket System je osmišljen tako da olakša rad svih korisnika pri generisanju ulaznica, njihovoj validaciji i registraciji kao i kontroli ulaza u objekte za koje su ulaznice namijenjene. Ovaj sistem ima široku primjenu pa je pogodan za muzeje, akvarijume, galerije, bioskope, koncerte, ali i druge kulturno umjetničke i sportske događaje.

Ovaj sistem čine uvezane aplikacije preko centralne baze podataka:

Web

aplikacija

Android

aplikacija

MTicket System posjeduje potrebne funkcionalnosti za:

 • Upravljanje korisničkim nalozima,
 • Generisanje ulaznica i prilagođenih QR kodova za štampu,
 • Registraciju ulaznica,
 • Pregled statistike ulaza u objekte za koje su ulaznice namijenjene

Upravljanje korisničkim nalozima

MTicket System ima razvijen poseban administratorski dio koji se odnosi na kontrole pristupa u sistemu, kao i lako i jednostavno vođenje šifarnika.

Panel za korisnike sistema sa ulogama

Generisanje karata i QR kodova

Kroz MTicket System ulaznice se generišu kao skup/grupa ulaznica koja sadrži određen broj ulaznica. Ulaznice sadrže predefinisane parametre:

 • Dužinu trajanja karte
 • Širinu i visinu QR koda 

Ovako generisani kodovi su prikazani u .jpg fajlovima koji se mogu preuzeti u .zip formatu i kao takvi poslati na štampu.

Registracija karata

Registraciju ulaznica je moguće vršiti pomoću mobilne ali i web aplikacije.

Pregled i registracija karte sa QR kodom

Izvještaji

Na osnovu unijetih podataka (generisanih, registrovanih ulaznica) dobijamo različite vrste izvještaja:

 • Izvještaj o posjetama
 • Izvještaj o iskorišćenim kartama

Izvještaji se generišu u Microsoft Excel formatu na osnovu unešenih podataka od strane korisnika.

Android aplikacija

Kontrola ulaznica se vrši prilikom ulaza u objekte i to pomoću mobilne aplikacije MTicket.

Operater se prijavljuje u objekat za koji  će vršiti kontrolu ulaznica. Prijavom na sistem operateru je omogućeno da vrši skeniranje QR kodova pomoću kamere mobilnog uređaja.

Pogodnosti MTicketing System-a

MTicket system je u potpunosti prilagođen korisnicima, pa samim tim omogućava veću optimizaciju i standardizaciju ali i ubrzavanje svih procesa rada, efikasniju preglednost rada i poslovanja. Sistem je veoma transparentan, te u skladu sa tim omogućava i bolju kontrolu i planiranje resursa.  Ovim sistemom postignuta je velika zaštita od neovlašćenih pristupa što čini još jednu od karakteristika ovog sistema.

MTicketing System omogućava:

 • Brzu i laku registraciju ulaznica
 • Brzu i laku kontrolu ulaznica
 • Minimalnu mogućnost greške zbog odgovarajućih validacija prilikom unosa i kontrole
 • Kreiranje različitih vrsta izvještaja

Svim korisnicima pruža se stalna podrška od strane Čikomovog tima za implementaciju softvera.

Korišćene tehnologije:

 • .NET Core
 • Xamarin.Android
 • SQL DB
 • REST

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja