LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije Ministarstva turizma i održivog razvoja u potpunosti zadovoljava efikasno i uspješno vođenje svih tehničkih i planskih dokumenata na teritoriji Crne Gore...

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije Ministarstva turizma i održivog razvoja u potpunosti zadovoljava efikasno i uspješno vođenje svih tehničkih i planskih dokumenata na teritoriji Crne Gore. Ovo web rješenje omogućava korisnicima celokupan uvid u svaki od pojedinačnih dokumenata bilo kroz slobodan pristup Portalu ili kroz dodjeljivanje određenih korisničkih uloga.

Login ekran

Struktura ovog web rješenja je višestruka u smislu da se odvojeno vode Registar tehničke dokumentacije i Registar planske dokumentacije.

Registar tehničke dokumentacije

Registar Tehničke dokumentacije se vodi po principu evidencionih obrazaca koji su propisani zakonskom regulativnom i sastoje se od:

 1. Broj upisa
 2. Datum upisa
 3. Broj građevinske dozvole odnosno drugog upravog akta
 4. Naziv investitora
 5. Podaci o lokaciji ( planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela)
 6. Naziv investitora
 7. Podaci o vrsti i namjeni objekta
 8. Podaci o tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje se izdaje građevisnka dozvola (idejni ili glavni projekat)
 9. Podaci o privrednom društvu, pravnom licu ili preduzetniku koji je izradio tehničku dokumentaciju
 10. Podaci o vodećem projektantu i odgovornim projektantima
 11. Podaci o reviziji tehničke dokumentacije
 12. Podaci o vršiocu revizije tehničke dokumentacije
 13. Napomene

Registar planske dokumentacije

Registar planske dokumentacije se vodi na način pripisan zakonskom regulativom a na osnovu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja planske dokumentacije i pod tim se podrazumijeva:

 1. Redni broj upisa
 2. Datum upisa
 3. Naziv planskog dokumenta ( državnog ili lokalnog) i odluke o donošenju planskog dokumenta
 4. Naziv i sjedište obrađivača planskog dokumenta
 5. Površina zahvata planskog dokumenta
 6. Planski dokument u digitalnoj formi
 7. Napomene

Registar planske dokumentacije se vodi na način pripisan zakonskom regulativom a na osnovu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja planske dokumentacije i pod tim se podrazumijeva:

 1. Redni broj upisa
 2. Datum upisa
 3. Naziv planskog dokumenta ( državnog ili lokalnog) i odluke o donošenju planskog dokumenta
 4. Naziv i sjedište obrađivača planskog dokumenta
 5. Površina zahvata planskog dokumenta
 6. Planski dokumenta u digitalnoj formi
 7. Napomene

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja