CultDMap – Interaktivna digitalna mapa kulturnog nasljeđa Crne Gore

Naša vizija

Ovaj projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije u okviru IPA šeme finansiranja. Projekat se radi u saradnji sa Fakultetom Umjetnosti UDG.

CultDMap je zamišljen da obezbjedi podsticanje inovacija u turizmu Crne Gore, i to kroz digitalizaciju kulturnog nasljeđa izgradnjom novih usluga i proizvoda kako bi se maksimizirala upotrebljivost, dostupnog, i ponovna upotreba na nacionalnom i međunarodnom nivou. Specifični ciljevi projekta su:

  1. Podsticanje istraživanja u kulturi i umjetnosti, kao i ICT tehnologiji.
  2. Stvaranje inovativnog digitalizovanog sadržaja poboljšanog web uslugama kao i mobilnom aplikacijom.
  3. Demonstriranje snažnog potencijala za generisanje komercijalnih inovacija kroz pokretanje start-upa, komercijalizacija znanja i intelektualnog vlasništva.
  4. Osiguranje saradnje sa ključnim akterima (stakeholderima) na nacionalnom nivou.
  5. Razvijanje inovativnih ideja u biznisu, akademiji i civilnom sektoru u CG koje će se primjenjivati kroz inovativne projekte

Kako CultDMap funkcioniše:

Kao dopunu aplikaciji kreiraćemo visokokvalitetni vodič sa QR kodovima, koji će osim same funkcionalnosti predstavljati suvenir koji će biti prozor u crnogorsku kulturnu baštinu.

Korisnici će moći da skeniraju QR kod određenog kulturnog nasljeđa.

Zatim će biti odvedeni na našu web aplikaciju gde će moći da pročitaju više o lokaciji koju su skenirali.

Početna tačka – Nikšić

Kao pilot opštinu na ovom projektu smo izabrali Nikšić, zato što je Nikšić teritorijalno najveća opština u Crnoj Gori, a nekada je bila najveća u Jugoslaviji.

Nikšić je poznat po bogatstvu svojih kulturnih slojeva i brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Nikšić je iznjedrio niz međunarodno značajnih intelektualaca i autora na polju književnosti, filma, pozorišta itd. Ukupna slika Nikšićevog kulturnog blaga i vrijednog nasleđa nije dovoljno prepoznata. Naš projekat će omogućiti poboljšanje vidljivosti i jačanje svih potencijala ovog grada. Vjerujemo da ovaj projekat ima potencijal da Nikšić učini popularnom turističkom destinacijom, obuhvatajući sve njegove prirodne ljepote i kulturno-istorijske znamenitosti.

Nakon Nikšića, resursi projekta CultDMap, baze podataka i web usluge mogu se koristiti za mapiranje čitave Crne Gore, Balkana ili čak Evrope …

Istraživanje i inovacije

U okviru samog projekta mladi istraživači su angažovani na polju inovacija i istraživanja sa ciljem jačanja naučne zajednice i davanja velikog doprinosa. Što se tiče mladih istraživača, oni uključuju: doktore iz oblasti komunikacije i umjetnosti, doktore iz oblasti kulture i umjetnosti i mlade priznate istraživače sa Fakulteta umjetnosti UDG koji su partneri u ovom projektu . Na polju ICT tehnologija, na projektu rade zaposleni iz naše kompanije. Čikom je jedna od najuspješnijih crnogorskih ICT kompanija sa preko 60 zaposlenih inženjera u ovoj oblasti.

Cilj CultDMap-a je podsticanje inovacija u turizmu Crne Gore digitalizacijom kulturnog nasljeđa, izgradnjom novih usluga i proizvoda kako bi se maksimizirala upotrebljivost, dostupnost, i ponovna upotreba na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja