Elektronska sjednica vlade

Osnovne prednosti ovog sistema su funkcionalni dokument menadžment, workflow dokumentacije i procesa, sigurnost dokumenta, sigurnost sadržaja i pristupa dokumentima, verzioniranje dokumenata…

Glas građana – E-peticije

Portal „Glas građana“ je prvi realizovani portal ove vrste u regionu i šire i predstavljen je na sastanku Venecijanskog kluba, najznačajnijeg evropskog profesionalnog foruma za vladine komunikacije, na njihovu inicijativu.