Irena Fatić – nova predsjednica Odbora za internacionalizaciju ICT Cortexa

Sa ponosom vas obavještavamo da je naša koleginica Irena Fatic postala nova predsjednica Odbora za internacionalizaciju ICT Cortex.

Ona je na posljednjoj sjednici ovog odbora predstavila svoj plan rada za 2024. koji uključuje 7 studijskih posjeta Evropi i SAD-u.

Cilj odbora je jačanje ICT kapaciteta i izvoznog potencijala IT kompanija.

Studijske posjete klastera podržalo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Share this news

Take a look at other news

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business