Administracija bez papira- za efikasniju i transparentniju Vladu

Juče je Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa kompanijama Čikom i CoreIT organizovalo je događaj “Administracija bez papira“.

„Danas započinjemo jedan novi, važan projekat u pravcu elektronskog upravljanja dokumentima, na svim nivoima. Nova rješenja biće integrisana u jednu cjelinu i razvijena u skladu sa propisima koji bliže uređuju elektronsko poslovanje”, kazao je  ministar javne uprave Marash Dukaj na kick off meeting “Administracija bez papira“.

Posebno želim naglasiti da naše partnerstvo sa  privatnim sektorom, ICT zajednicom i akademskom zajednicom – nema alternativu. To su naši strateški partneri u svakom važnom projektu. Očekujem i uvjeren sam da ćemo u partnerstvu sa ČIKOM-om i CoreIT–em ovaj važan koncept, dovesti uspješno do kraja”, zaključio je ministar Dukaj.

Naš izvršni direktor, Vladan Tabaš je kazao da unapređenjem sistema Elektronskih sjednica Vlade i Sistema za upravljanje dokumentima doprinosimo uređenju i optimizaciji poslova administracije i arhive, ubrzavamo i standardizujemo poslovne procese i činimo ih transparentnijim minimizujući mogućnost propusta i grešaka.

„Autorizovanim pristupom dokumentaciji i ograničavanjem prava nad dokumentima povećavamo stepen njihove bezbjednosti. Sistem notifikacijama obezbjeđuje pravovremene informacije o aktivnostima, akcijama, statusu predmeta i dokumenta i rokovima realizacije uz napredno pretraživanje i izvještavanje. Ovo je još jedan korak ka digitalnoj transformaciji javne uprave u skladu sa aktuelnom Strategijom digitalne transformacije“, zaključio Tabaš.

Na skupu je prezentovana platforma za Certifikaciono tijelo (CA) – upotrebe elektronskog dokumenta, usluge preporučene dostave, kao i ostalih elektronskih usluga povjerenja i Informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) i upravljanja procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore (eSV).

Share this news

Take a look at other news

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business