28 godina Čikoma

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Nakon navršenih 28 godina, prisjećamo se kako smo u Šipčaniku proslavili četvrt vijeka. Naš razvoj nije samo pratio informatičku evoluciju Crne Gore, već smo bili i njen kreator.

Share this news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Take a look at other news

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business