Si4sec

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Kompanija Čikom i Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Donja Gorica su dobitnici IPA kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Inovativni tim sastavljen od doktora nauka iz oblasti ICT- a sa Univertziteta Donja Gorica, kao i inženjera iz naše kompanije, zajednički radi na projektu Strenghtening industry 4.0 by semantically enhanced cyber security.

Više o projektu možete saznati na web sajtu: http://si4sec.net/

Share this news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Take a look at other news

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business