Prezentacija projekata CultDMap i Kanli kula AR, noć istraživača 24.09.2021

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Ukoliko ste propustili noć istraživača koja je održana u petak 24.09.2021. ovdje možete pogledati snimak prezentacija Čikomovih inovativnih rješenja CultDMap (ko-finansiran od strane EU u okviru IPA Sopees programa) i Kanli kula AR( ko-finansiran od strane EU u okviru PA CBC Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020, Fortress ReInvented, 2017HR-BA-ME222):

Share this news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Take a look at other news

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business